AVG

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De oude Wet Bescherming Persoonsgegevens geldt niet meer.

De AVG zorgt voor: 

  • versterking en uitbreiding van privacyrechten;
  • meer verantwoordelijkheden voor organisaties;
  • dezelfde stevige bevoegdheden voor alle Europese privacytoezichthouders, zoals bevoegd om boetes tot in de miljoenen euro’s op te leggen. 

Huidstudio Puur Ankie heeft haar privacyverklaring en privacybeleid op de website aangegeven en je kunt er als klant dus vanuit gaan dat hier volgens de richtlijnen mee wordt omgegaan.

In de extra nieuwsbrief die snel volgt lees je hierover meer.